Překlad

Jak jsem již psal, rád bych hru přeložil do Češtiny. Sám se ale na takové množství textů rozhodně necítím. Proto žádám všechny hráče o pomoc. Pochopitelně vaše překlady nezůstanou bez odměny. Pokud si ve hře kliknete na tlačítko „O HRE“. Dříve, nebo později se zde v titulcích ukáže i jméno překladatele společně s tím, co má na svědomí. Balíček se všemi nepřeloženými texty si můžete stáhnout tady. Jedná se o textové soubory s příponou FODLG, které lze otevřít v libovolném textovém editoru. Osobně doporučuji Notepad++.

Nyní ale k pravidlům překladu:

  • Překlad musí být bez diakritiky. Použitý font nedovoluje diakritiku využít a při pokusu o vložení textu s diakritikou se zobrazují chyby.
  • Před texty jsou ve složených závorkách čísla otázek a odpovědí dialogů. Ty je potřeba ponechat tam, kde jsou. Zachování formátu je velmi důležité, protože hra čistý text nemá jak načíst bez toho, aby věděla, který text kam patří.
  • Překlad musí dávat smysl. Ve hře je spousta dialogů, ve kterých se snadno ztratíte, pokud nebudete sledovat číslování.
  • Překlad by měl být gramaticky správně.
  • Texty některých postav mohou být nespisovné. Jedná se zejména o různé narkomany, dealery, prostitutky a též gangy. Ostatní texty by měli být psané spisovnou formou.
  • Pokud jsou v souboru na jednom řádku mezi texty vloženy dva zavináče, překládejte pouze text a znaky zavináče (@@) nechte, kde jsou – tedy napojené na konec jedné věty a začátek další. Jedná se o náhodný text, který se zobrazí nad postavu, se kterou nemůžete mluvit.

Předem upozorňuji, že prohlédnu každý přeložený soubor a případně vás na chyby či nedostatky upozorním. Zkontrolujte si tedy po sobě své dílo minimálně dvakrát, než jej odešlete, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům při implementaci do hry. Přeložený text mi můžete odeslat pomocí následujícího formuláře. Doporučuji neposílat po jednom souboru, ale minimálně několika zabalených, jinak se může stát, že maily s přeloženými texty budou padat do spamu. To by nebylo dobré ani pro jednu stranu.